Byggeprocessen

Efter en langstrakt planlægningsproces, som blev indledt i 2006, kunne vi i 2011 langt om længe gå i gang med opstillingen af de tre vindmøller. Nedenfor beskrives byggeprocessen i dagbogsform.

2011
Før jul 2011 blev anlægget af ca. to kilometer ny grusvej og en arbejdsvej over jernbanen Holstebro-Struer afsluttet. Endvidere gik NOE i gang med nedlæggelse af el- og kommunikationskabler ud til området.

Uge 1, 2012
Ib G. Jensen A/S gik igang med at grave ud til fundamenter. De startede med mølle 3 længst mod nord og derefter mølle 1 (laugsmøllen) længst mod syd. Rækkefølgen blev fastlagt, så der hele tiden kunne køres til de fundamenter, der arbejdedes på. Den overskydende jord blev deponeret på Quistrup.

Søndag den 29. januar 2012
Klokken 2 natten mellem søndag og mandag gik Ib G. Jensen A/S igang med at støbe bundpladen til mølle 3. De støbte kontinuerligt i 14 timer. Der blev brugt ca. 70 læs beton eller omkring 1.150 tons. Betonen blev leveret af Lemvig betonværk. Fem læs i timen gav en del trafik ad de smalle veje mod øst, men vi har desværre ikke andre veje ind. Viadukterne under jernbanen er ikke er høje nok, og arbejdsvejen over banen ved Quistrup må kun bruges til transport af mølledele.

Onsdag den 1. februar 2012
Klokken 2 natten til torsdag gik Ib G. Jensen A/S igang med at støbe bundpladen til mølle 1 (laugsmøllen). Der blev brugt samme mængde beton som til mølle 3, så igen var der meget trafik. De var færdige ved 16-tiden. BMS bistod med at løfte boltkransen på plads på mølle 3, så de blev klar til at støbe plinten. Det var planlagt til uge 6. Plinten er den øverste del af fundamentet, som mølletårnet skal boltes på. Ib G. Jensen A/S færdiggjorde samtidigt udgravning til fundamentet på mølle 2, så de var klar til at støbe klaplag i bundet af hullet.

Mandag den 6. februar 2012
Entreprenøren gik igang med at opbygge boltkransen på mølle 1 (laugsmøllen). På mølle 3 blev klaplaget støbt som planlagt, og støbeformen til fodpladen blev sat. Samtidigt gjorde de klar til at binde armering. På mølle 3 blev der monteret støbeform.

Torsdag den 16. februar 2012
Fra midnat mellem torsdag og fredag og 14 timer frem blev bundpladen til mølle 2 støbt. Det lykkedes at få den store støbning gjort færdig i uge 7, så trafikken ikke igen skulle forbi Hjerm Skole i skoletiden.

Torsdag den 23. feburar 2012
Entreprenøren blev klar til at støbe plinten på mølle 2, og omkring både mølle 1 og 3 blev der lagt ler og muld tilbage omkring fundamenterne.
Nianet gik igang med at lægge fiberkabler til internetforbindelserne, og Siemens fik leveret sin skurby på byggepladsen. Visse steder langs de offentlige veje blev der lagt køreplader, således at møllerne kunne komme igennem rundkørsler mv.

Torsdag den 15. marts 2012
Fundamenterne og el- og fiberkabler blev færdige

Onsdag den 28. marts 2012
Siemens startede i denne uge for alvor op på pladsen. Skurbyen blev installeret med el og vand, og der blev leveret containere med dele til møllerne. De to kraner, som skulle stille møllerne op ankom.

Tirsdag den 3. april 2012
Bund- (19,5 meter) og mellemtårn (24 meter) blev sat for mølle 1, laugsmøllen.

Onsdag den 11. april 2012
Mølle 1 skulle egentligt have været rejst færdig, men vinden var for kraftig og der manglede et par dele. Hen imod aften stilnede vinden så meget af, at rotoren kunne samles.

Fredag den 13. april 2012
Så lykkedes det endeligt at få det sidste løftegrej til siten og vupti, så kom der rotor på laugsmøllen. Først på aftenen fredag gik de igang med at rejse tårn på mølle 2, og i de følgende dage og uger blev mølle 2 og 3 færdigopstillet.

Medio maj 2012
De tre møller blev successivt nettilsluttet. Idriftssættelsen tog lidt længere tid end planlagt, men det er store og komplicerede tekniske installationer.