Driften

På Quistrup driver vi konventionel planteavl med korn, raps og frøgræs. Dertil kommer grønne arealer og skov.

Til pleje af naturarealer holdes en lille kødkvægsbesætning af skotsk højlandskvæg.

På ejendommen er ansat en fuldtidsmedarbejder og en elev, som forestår de fleste markopgaver. I høst og andre travle perioder samarbejder vi med Tipsmark Maskinstation I/S.

Derudover er den løbende drift og vedligeholdelse af ejendommens driftsbygninger, udlejningsboliger og udenomsarealer en væsentlig del af vores medarbejderes hverdag.