Driften

På Quistrup drives konventionel planteavl med korn, raps og frøgræs. Dertil kommer grønne arealer og skov.

Til pleje af naturarealer holdes en lille kødkvægsbesætning af skotsk højlandskvæg.

På ejendommen er ansat én fuldtidsmedarbejder og en deltidsansat, som forestår markopgaver som pløjning, harvning, halmbjergning til eget fyr og gødskning, mens øvrige markopgaver varetages af Tipsmark Maskinstation I/S.

Udover markopgaverne er den løbende drift og vedligeholdelse af ejendommens driftsbygninger, udlejningsboliger og udenomsarealer en væsentlig del af vores medarbejderes hverdag.