Ejerne

Quistrups ejere har været og er:

1163 – Tvis Kloster

1536 – Kronen

1547 – Tidligere biskop i Ribe Oluf Munk

1613 – Iver Juul

1627 – Axel Juul

1681 – Rasmus Nielsen Overgaard

1705 – Niels Overgaard

1723 – J. Voigt

1728 – Skiftende ejere

1731 – Christian von Moth

1766 – Christiana Fogh

1771 – Justitsråd Jens Hvass

1773 – Ritmester Henrik Fischer

1774 – Løjtnant L. V. Høeg

1775 – Ritmester Henrik Fischer

1799 – Johan B. Pape til Rantzausgave

1814 – Thomas Nyssum

1824 – Den Danske Stat

1825 – Rasmus Ægidius

1847 – H. C. Ægidius

1858 – Apoteker Gustav Eyber

1884 – Godsejer Niels Schack Eyber

1888 – Godsejer Peter Olufsen

1933 – Anna Olufsen, enke efter Peter Olufsen

1935 – Godsejer, hofjægermester Aksel Olufsen

1972 – Godsejer, kammerherre Peter Skak Olufsen

2007 – Godsejer, advokat Janus Skak Olufsen