Velkommen til Quistrup

Quistrup ligger to kilometer syd for Struer.

Ejendommen drives med konventionel planteavl herunder juletræer. Eneste besætning er en lille flok skotsk højlandskvæg, som benyttes til pleje af naturarealer.

En væsentlig driftsgren er endvidere én af de tre vindmøller, som står øst for avlsbygningerne.