Historien kort

Quistrup er en gammel herregård, og er et af de ældst kendte navne fra Gimsing Sogn.

Ejendommen nævnes allerede i 1163, som en del af det gods kongeætlingen Buris Henriksen i kong Valdemar den Stores nærværelse skænkede til oprettelsen af et cistercienserkloster i Tvis. De syv karpedamme, som stadigt præger parken, er vidnesbyrd om munkenes diæt. De ligger i forskellig højde, og kunne tømmes én for én, hvorefter karperne let kunne samles ind.

Quistrup har gennem tiden haft skiftende ejere og navnlig i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet blev ejendommen formindsket ved frasalg.

I 1888 købte landbrugskandidat Peter Olufsen, Tønder, ejendommen, som i dag ejes af Peter Olufsens oldebarn.

En væsentlig del af Quistrups nyere historie, er tilknytningen til Bang & Olufsen. Virksomheden blev startet af Svend Olufsen og Peter Bang i Quistrups hovedbygning i 1920-erne. I de første år af virksomhedens historie måtte lønudbetalingerne til de ansatte med jævne mellemrum baseres på indtægterne fra Anna Olufsens (mor til Svend) salg af æg fra ejendommens hønsehold.